Dovolená v
Japonsku

Japonsko dovolená

Přemýšlíte o dovolené v Japonsku? O dovolené v zemi vycházejícího slunce? Pokud jste na vážkách, snad vám pomohou naše stránky, které se dovolené v Japonsku věnují. Naleznete zde důležité turistické informace a především popisy oblíbených míst v Japonsku. navštivte web Japonet.cz a objevte řadu zajímavostí o Japonsku.

www.JaponskoDovolena.cz
Turistické informace o Japonsku.
Tipy na dovolenou.

Japonské písmo

Obecně o japonštině

Japonština představuje geneticky osamocený východasijský jazyk. To znamená, že nepatří do žádné jazykové rodiny. Má mnohé stupně zdvořilosti promluvy. Japonštinou hovoří cca 130 milionů lidí.

Historie japonského písma

Japonské písmo je původně převzaté z čínštiny, a to i přesto, že toto písmo bylo pro japonštinu nevyhovující. To bylo dáno tím, že každý čínský znak má svůj význam a své vlastní čtení. Proto se písmo postupem času upravovalo.

Během 9. a 10. století bylo běžné číst čínské texty pomocí japonských slov. Byl využíván i japonský slovosled. Čínské písmo se tak čím dál více japonizovalo. Později bylo zavedené foneticky užívané písmo pro psaní v japonštině a postupně tak vznikly symboly, které plnily funkci abecedy.

Takto se vyvinul systém písma „kan“. Ta se dělila na hiragana a katakana. Tyto pojmy si nyní více přiblížíme.

Kandži

Kandži (čínské znaky) představuje znakový systém, který se používá pro zápis japonštiny. V kandži nese každý znak význam, tj. kořen slova. Kandži se používá k zápisu většiny podstatných jmen, kořenů přídavných jmen a sloves. K nim se pak ještě připisují koncovky hiraganou.

Hiragana

Hiragana je systém japonských slabičných písmen majících 46 symbolů. Další zvuky vznikají připojením čárek (nigon) či kroužků (marunigon) Tato abeceda vznikla za přispění Kúkaie, což byl buddhistický kněz. Kodifikace hiragany proběhla roku 1946. Touto kodifikací došlo ke zjednodušení jednotlivých symbolů.

Chcete strávit dovolenou či zájezd jinde? Pak zkuste Itálie (Bibione, Rimini) nebo exotiku jménem Seychely.

Dnes se hiragana používá u slov, pro která neexistují kandži. Dále se hiragana používá v knížkách pro děti, v gramatických slovech (předpony, přípony, koncovky, částice), u soukromých dopisů atd.

Katakana

Katakana je jedním ze dvou japonských slabičných písmen. Má 46 symbolů. Připojíme-li k těmto symbolů dvě čárky (nigon) či kroužky (marunikon), vznikají tak další zvuky.

Dnes se katakana používá u slov převzatých, u zvukomalebných slov, kterých má japonština mnohem více než čeština, u telegramů, cizích místních názvů a u vědeckého názvosloví. Katakana je hranatější a celkově jednodušší než hiragana. Katakana je historicky starší.

Kaligrafie

Kaligrafií rozumíme umění krasopisu. Patří sem výtvarné umění, při kterém jsou vytvořené ručně psané znaky, jejichž krásné ztvárnění je důležitější než jejich čitelnost. Má oslovit svým zvláštním stylem. Dnes jsou tyto výtvory většinou jednodušší, než bývaly dřív. Právě nejvýznamněji se kaligrafie uplatňuje u japonských a čínských znaků. Japonská kaligrafie vypovídá o kulturních dějinách země a rozvíjela se od 6. století převzetím znaků kandži.

Dnes je japonské písmo nejspíš nejkomplikovanějším systémem písma na světě. Je to dáno právě jeho čínským původem. Proto pro jeden znak má většinou jedno japonské čtení, které významem odpovídá základnímu významu v čínštině.

>>> ZLEVNĚNÉ ZÁJEZDY DO JAPONSKA